Myosin VI Molecules Contribute to Changing the Curves of the Cytoplasmic Membrane

جزيئات Myosin VI تساهم في تغيير انحناءات الغشاء السيتوبلازمي

Typical flower-like patterns formed by docking of the motor protein myosin VI to nanopores on the plasma membrane. Credit: Rogez et al., Nature Communications 2019. يتشكل نموذج يشبه الزهرة عند إقحام الجزيء الحركي Myosin VI في الغشاء السيتوبلاسمي. حقوق نشر الصورة محفوظة: Rogez et al., Nature Communications 2019.

العربية

Share: